واریس ، عوارض آن ودرمان باRF ولیزرداخل عروقی

 

قسمت بیست وهشتم:
این سلسله مقالات ، اختصاص به بررسی عوارض مختلف واریس ونارسایی های وریدی دارد ودرمقالات قبلی ، به بحث وتبیین انواع عوارض واریس وسایرنارسایی های وریدی پرداختیم ومتذکرشدیم که انواع نارسایی های وریدی وواریس عوارض مختلفی دارندکه بااستفاده ازروشهای گوناگون ازجمله RF داخل عروقی، لیزرداخل عروقی وسایرروشهای اندوواسکولر، قابل کنترل و درمان می باشند.

یک گروه ازدرگیری های مربوط به واریس ونارسایی های عروقی، درگیری های پوستی، ثانویه به درگیری های عروق ریزپوستی است.

درگیری های پوستی واریس ، بعنوان یکی ازعوارض واریس ناشی ازاختلالات عروقی، انواع گوناگونی دارندکه ازجمله انهاایجادایسکمی وکاهش خونرسانی پوستی است که درنتیجه ان ، احساس درد، رنگ پریدگی ، سردی وسایرعوارض ایجادمی شوند.

دراین حالت که عمدتا ناشی ازاختلالات شریانی ایجادمی شوند، علایم ایجادشده، بستگی به سطح درگیری ، شدت آن ومدت زمانی که ازایجاداختلال خونرسانی گذشته است ، دارد.

درگیری عروقی، چنانچه شریانهای بزرگ رابطورکامل وشدیددرگیرکند، می تواند باعث کاهش خونرسانی به بافتهایی که توسط آن شریان درگیرمی شوند، بشودوگاهی باعث ایسکمی قسمت وسیعی ازاندامهامی شود.

مقالات گوناگونی درموردایسکمی ناشی ازاختلالات عروقی دیگرنیزمنتشرگردیده است که درادامه همین سلسله مقالات، به بررسی آنهاپرداخته ومطالب مربوط به ایسکمی ناشی ازعروق دیگررابیان می کنیم.

یکی ازعوارض ناشی ازاختلالات عروقی ثانویه به نارسایی های وریدی که خودرابامشکلات پوستی نشان می دهد، اتروفیک بلانچ نامیده می شودکه اختلالی کم وبیش شایع درمیان مشکلات پوستی ناشی ازواریس محسوب می شود.

این عارضه عموماناشی ازدرگیری های وسیع عروق داخلی اندام تحتانی است که خودرابصورت نواحی سفیدرنگ که غالبا کمی گودترازسطح پوست بنظرمی رسند، دیده می شود.

دربرخی موارد، عروق تلانژکتازیک ، دراطراف این نواحی سفیدرنگ مشاهده می شوند ودراغلب موارد، پوست نواحی اطراف ، دچارتغییرات شدیدشده که حاکی ازاثرات نارسایی های وریدی برپوست وبافتهای آن ازجمله عروق داخل پوستی می باشد.

این ضایعات سفیدرنگ ، می توانند عوارض ومشکلات مختلفی ایجادکنندکه درموردعوارض وراههای درمان آن ، درمقاله بعدی به بحث خواهیم پرداخت.
جهت کسب اطلاعات بیشتر، ادامه این سلسله مقالات بقلم دکترهادی زاده(بهترین متخصص واریس )رادرسایت کلینیک واریس اصفهان(بهترین کلینیک واریس کشور) (بهترین کلینیک واریس ایران) پیگیری بفرمایید.

 

photo 2020 06 15 18 07 39                photo 2020 06 15 18 16 36

 

 برای مشاهده و کسب اطلاعات بیشتر میتوانید به سایت واریس درمان نیز مراجعه نمایید.

آدرس کلینیک


اصفهان، خیابان شمس آبادی، مجتمع پزشکی
قمرالدوله، طبقه 3 (آسانسور دارد)
031-32242165
031-32242164
0913-8991980
info@doctorhadizadeh.ir

اطلاعات تماس

 اینستاگرام:instagram.com/varisdarmann

تلگرام: drhadizadeh
دیگر وب سایتها:
Untitled 1
    Untitled 2
 
 
 
 
  •