مسمومیت ارگوومسمومیت متی سرژید:

پاتوفیزیولوژی و پاتولوژی
ارگوومتی سرژید هر دودارومی توانند باعث انقباض عروق بزرگ و کوچک شوند. علت اصلی انقباض عروق ناشی از ارگو تحریک رسپتورهای آلفا ادرنرژیک الیاف صاف عروقی است که می‌تواند باعث ضخامت و فیبروز دیواره شرائین و تغییراتی شبیه به حالت دیسپلازی فیبروموسکولر عروق گردد. در چنین حالتی هیپرپلازی ثانوی پوشش درونی رگها و ترمبوز و نتیجتا پیدایش گانگرن امکان پذیر است. در مسمومیت متی سرژید اثر کاتکو لامین ها را بر عروق تشدید می کند.
تظاهرات بالینی
ارگوتیسم حاد باعث اسهال، کولیک، استفراغ و متعاقب آن سردرد، سرگیجه، پارستزی، تشنجات و گاه گانگرن انگشتان و بینی و گوش ها می‌شود. این مسموميت های حاد بندرت در اثر خوردن داروهای حاوی ارگو دیده می شود. در مسمومیت مزمن علائمی چون لنگیدن متناوب، درد عضلات و حالت کرخی، سردی و رنگ پریدگی انگشتان بوجود می‌آید و حتی ممکن است پدیده رینو عارض بیمار گردد. در آزمایش بیمار انگشتان سرد و رنگ پریده یا خال خال شدگی پوست همراه با نبض طبیعی یا کاهش نبض جلب توجه می کند. معهذا گاهی اوقات از بین رفتن کامل نبض شرائین متوسط و بزرگ اندامها دیده می شود و در حالات شدید مسمومیت ممکن است گانگرن اندام بوجود آید. در مسمومیت متی سرژید هم ممکن است همین تابلوی مسمومیت دیده شود. آنژین شکمی، آنژین صدری و علائم ایسکمی مغزی هم از مسمومیت هر دو دارو بوجود آمده است. علاوه بر این متی سرژید در اتیولوژی فیبروز پشت صفاقی و اطراف حالب دخالت داشته و گاه به علت فشار فیبروز، باعث انسداد شریان ها و ورید ها گردیده است.
تشخیص
تشخیص با سابقه مصرف این مواد و وجود علائم ایسکمی محیطی داده می شود. ارتریوگرافی غالبا تنگی قطعه ای یا منتشر شرائین بزرگ و انقباض عروق دیستال و وجود عروق کولاترال را نشان می دهد. ارتریوسکلروز مسدود کننده، بیماری رینو و اکروسیانوز را بايد از این مسمومیت تشخیص داد که این تشخیص از روی سابقه مصرف داروهای فوق، و در صورت لزوم ارتریوگرافی، امکان پذیر می‌گردد.
پیش آگهی
در صورتی که قبل از شروع درمان گانگرن عارض نشده باشد و تجویز داروی سمی را قطع نمایند پیش آگهی بسیار خوب است.
درمان
درمان شامل تجویز داروهای ضد انعقاد برای جلوگیری از ترمبوز و تجویز نیتروپروسیدسدیم (۵۰ میکروگرم در دقیقه یا بیشتر از راه وریدی یا درون شریانی) برای مقابله با انقباض عروق است. گرم کردن بدن برای ایجاد رفلاکس اتساع عروق در اندام های مبتلا توصیه می شود. معمولا با قطع مصرف دارو حالت انقباض عروق ظرف یک تا سه روز از بین می رود.
جهت کسب اطلاعات بیشتر، به سایت دکترهادی زاده، وابسته به بهترین کلینیک قلب وعروق اصفهان (زیرعنوان بهترین متخصص قلب و عروق اصفهان) مراجعه نمایید.مسمومیت

آدرس کلینیک


اصفهان، خیابان شمس آبادی، مجتمع پزشکی
قمرالدوله، طبقه 3 (آسانسور دارد)
031-32242165
031-32242164
0913-8991980
info@doctorhadizadeh.ir

اطلاعات تماس

 اینستاگرام:instagram.com/varisdarmann

تلگرام: drhadizadeh
دیگر وب سایتها:
Untitled 1
    Untitled 2
 
 
 
 
  •