طپش قلب، یکی ازشکایات شایع است.معمولا
مراجعه کننده با نگرانی شدید نزد پزشک آمده و با اضطراب از وضع خود شکایت دارد .
اماواقعاتپش قلب چیست؟
تپش قلب آگاهی از وضع و حالت ضربان قلب است گاهی احساس سرعت در ضربان قلب گاه احساس فقدان یک ضربه یا ضربان نسبت مقوی بر قفسه سینه. هر انسانی یک نوع تپش قلب را در طی زندگی تجربه نموده است علت آن می‌تواند هیجان، تمرینات ورزشی، تب، اختلال کار معده یا وجود اضطراب باشد لذا هیچکدام را نمی‌توان بیماری قلب دانست.
در واقع بسیاری از موارد تپش قلب اهمیت بیماری زایی ندارد وتشخیص این که تپش قلب نتیجه بیماری قلبی یا ارتباط با آن ندارد به آسانی میسر نمی گردد انواع تپش قلب که به علت بیماری احساس نامطبوعی است که گاه با سرعت ضربان قلب همراه بوده یا بر عکس ضربان قلب بسیار آهسته یا به طور مشخص نامنظم می باشد حملات تپش قلب با ضربان زیاد ممکن است چند دقیقه خط و چند ساعت ادامه داشته باشد.
این احساس به طور غیر منتظره مکرر و معمولا با علائم دیگر همراه است مانند عرق کردن بدن ،حالت غش یا ضعف، درد قفسه سینه، گیجی و دوران سر، حتی ممکن است هوشیاری نیز مختل گردد چنین اختلالات مهم تپش قلب منعکس کننده آشفتگی در نظم قلب می‌باشد.
ادامه دارد......عوارض واریس

آدرس کلینیک


اصفهان، خیابان شمس آبادی، مجتمع پزشکی
قمرالدوله، طبقه 3 (آسانسور دارد)
031-32242165
031-32242164
0913-8991980
info@doctorhadizadeh.ir

اطلاعات تماس

 اینستاگرام:instagram.com/varisdarmann

تلگرام: drhadizadeh
دیگر وب سایتها:
Untitled 1
    Untitled 2
 
 
 
 
  •