آنژیوگرافی وکاتتریزاسیون قلب:

آنژیوگرافی ونیزکاتتریزاسیون بندرت می‌توانند توسط انسداد رگ با لخته سر کاتتر کندن ماده ی آترواسکلروتیک یاپاره کردن دیواره عروق باعث cva یا انفارکتوس میوکارد شوند اگرچه شیوع این عوارض پایین است کاتتریزاسیون و آنژیوگرافی سمت چپ قلب خطر بیشتری نسبت به سمت راست دارد زیرا در طرف راست بستره عروقی رویه می‌تواند ترومبوز ها را فیلتر کند برای کاهش خطر ترومبوز و آمبولی قبل از کاتتریزاسیون سمت چپ قلب هپارین تجویز می شود در خاتمه عمل قبل از کشیدن کاتتر یا شیت معمولاً اثرات ضد انعقادی هپارین با پروتامین برطرف می شود خطر در بیماران بالای ۶۰ سال بیماران مبتلا به نارسایی قلبی شدید یا بیمار مبتلا به بیماری مهم دریچه ای بالاتر است.
اندازه گیری فشار
اندازه گیری فشار های داخل قلبی با متصل کردن انتهای کاتتر پر از مایع به یک transducerخارجی بخش ضروری هر کاتتریزاسیون قلبی می باشد با این روش ممکن است امواج فشاری مرحله ای تا ۱۲ هرتز ثبت شود و به طور معمول فشار در تمامی حفرات قلب به جز فشار دهلیز چپ اندازه گیری می شود برای تخمین فشار دهلیز چپ فشارWrede مویرگهای ریوی اندازه گیری می گردد که در آن بخشی از درخت شریان ریوی توسط یک کاتتر یا یک بادکنک کوچک متصل به انتهای یک کاتتر بسته می شود.
ادامه دارد......

 

 

 

نژیوگرافی

آدرس کلینیک


اصفهان، خیابان شمس آبادی، مجتمع پزشکی
قمرالدوله، طبقه 3 (آسانسور دارد)
031-32242165
031-32242164
0913-8991980
info@doctorhadizadeh.ir

اطلاعات تماس

 اینستاگرام:instagram.com/varisdarmann

تلگرام: drhadizadeh
دیگر وب سایتها:
Untitled 1
    Untitled 2
 
 
 
 
  •