نارسایی قلب:

سکته قلبی(MI)،باعث ازبین رفتن موضعی عضله قلب، مرگ سلول‌های میوکاردقلب و کاهش قدرت انقباضی قلب می گردد.
زمانی که برون ده قلبی برای برآوردن نیاز های متابولیک بدن کافی نباشد، مکانیزم های جبرانی، شامل پاسخ های نوروهورمونال فعال شده و منجر به بهبود قدرت انقباضی و حفظ سلامت گردش خون می‌گردند، اما در صورت تداوم، منجر به رشد و بازسازی غیر طبیعی ساختمان قلب می شود.
پاسخ های جبرانی برای جبران کاهش برون ده قلبی شامل دیلاتاسیون بطنی، افزایش تحریک سیستم اعصاب سمپاتیک و همچنین فعال شدن سیستم رنین، آنژیوتانسین، آلدوسترون است.
اولین واکنش جبرانی برای افزایش برون ده قلبی، دیلاتاسیون بطنی است.
پیش بار، مقدار خون وارد شده به بطن قبل از سیستول می باشد که باعث افزایش فشار داخل بطن و کشیدگی دیواره بطن می شود.
عامل اصلی تعیین کننده پیش بار (پره لود)، بازگشت وریدی که حجم خون وارد شده به بطن در طول دیاستول می باشد.
میزان پیش بار در بطن راست را می توان باتعیین اتساع ورید ژوگولار تخمین زد.
پس بار (افترلود)، میزان مقاومت در برابر خروج خون از بطن می باشد.
عوامل اصلی تعیین کننده پس بار، قطر و اتساع پذیری عروق بزرگ (شریان های آئورت و ریوی) و بازشدگی دریچه های نیمه هلالی (دریچه های ریوی و آئورت) می باشند.
فشار خون متوسط شریانی، یک شاخص تقریبی از پس بار بطن چپ می باشد.
کاربرد اصلی آزمایش سطح پپتید Bناتریوتیک، در تشخیص وجود نارسایی قلبی است.
جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت دکترهادی زاده، وابسته به بهترین کلینیک قلب وعروق اصفهان (زیرعنوان بهترین متخصص قلب و عروق اصفهان) مراجعه نمایید.

 


نارسایی قلبی

آدرس کلینیک


اصفهان، خیابان شمس آبادی، مجتمع پزشکی
قمرالدوله، طبقه 3 (آسانسور دارد)
031-32242165
031-32242164
0913-8991980
info@doctorhadizadeh.ir

اطلاعات تماس

 اینستاگرام:instagram.com/varisdarmann

تلگرام: drhadizadeh
دیگر وب سایتها:
Untitled 1
    Untitled 2
 
 
 
 
  •