نارسايي قلبي(HF):

نارسایی فلبی درواقع ناتواني قلب در پمپاژ خون كافي جهت تامين نياز بافت ها به اكسيژن و مواد مغذي است و در واقع يك بيماري نيست،بلكه مجموعه ای ازبیماریهاوعلائم است كه با تظاهرات افزايش بار مايع،پرفيوژن ناكافي بافتي و كاهش تحمل فعاليت مشخص ميشود.
•نارسايي قلبي نشانه بيماري ميوكاردقلب است كه درآن اختلال در قدرت انقباضي بطن(اختلال عملكرد سيستوليك)يا در پرشدگي بطن(اختلال عملكرد دياستوليك)وجود داشته و ممكن است باعت احتقان ريوي يااحتقان سيستميك گردد.
•شايع ترين علت بستري شدن بيماران بالاي ٦٥ سال در بيمارستان،نارسايي قلبي است.

•علل نارسايي قلبي عبارتند از:

-وضعيت هاي غير طبيعي بار قلب:
الف)افزايش پيش بار(پس زدن خون توسط ميترال و تريكوسپيد،هيپرولمي،شنت چپ به راست،VSD,ASD،باز بودن مجراي شرياني)
ب)افزايش پس بار(هيپرتانسيون[ريوي يا سيستميك]،تنگي آئورت يا پولمونر،بالا بودن مقاومت عروق محيطي)
-عملكرد غير طبيعي عضله(MI،ميوكارديت،آنوريسم بطني،كاريوميوپاتي،مصرف طولاني مدت الكل،بيماري عروق كرونر،بيماري متابوليك قلبي،بيماري اندوكرين قلب)
-محدوديت پرشدگي بطني(تنگي ميترال و تريكوسپيد،تامپوناد قلبي،پريكارديت محدود كننده،كارديوميوپاتي انسدادي هيپرتروفيك
•شايع ترين علت نارسايي قلبي،بيماري شريان كرونر(CAD)است.
•MI باعث نكروز موضعي عضله قلب،مرگ سلول هاي ميوكارد و كاهش قدرت انقباضي ميگردد.
•زماني ك برون ده قلبي براي برآوردن نياز هاي متابوليك بدن كافي نباشد،مكانيزم هاي جبراني،شامل پاسخ هاي نوروهورمونال فعال شده و منجر به بهبود قدرت انقباضي و حفظ سلامت گردش خون ميگردند.اما در صورت تداوم،منجبر به رشد و بازسازي غير طبيعي ساختمان قلب(Remodeling)ميشود.
•پاسخ هاي جبراني جهت جبران كاهش برون ده قلبي شامل ديلاتاسيون بطني،افزايش تحريك سيستم اعصاب سمپاتيك و همچنين فعال شدن سيستم رنين-آنژيوتانسين-آلدوسترون است.
•اولين پاسخ جبراني جهت افزايش يافتن برون ده قلبي،ديلاتاسيون بطني است.
•پيش بار،مقدار خون وارد شده به بطن قبل از سيستول ميباشد كه باعث افزايش فشار داخل بطن و كشيدگي ديواره ي بطن ميباشد.
•عامل اصلي تعيين كننده پيش بار(پره لود)،بازگشت وريدي است كه حجم خون وارد شده به بطن در طول دياستول ميباشد.
•ميزان پيش بار در بطن راست را ميتوان با تعيين اتساع وريد ژوگولار(JVD)تخمين زد.
•پس بار(افترلود)ميزان مقاومت در برابر خروج خون از بطن ميباشد.
•عوامل اصلي تعيين كننده پس بار،قطر و اتساع پذيري عروق بزرگ(شريان هاي آئورت و ريوي)و باز شدگي دريچه هاي نيمه حلالي(دريچه هاي ريوي و آئورت)ميباشند.
•فشار خون متوسط شرياني(MAP)،يك شاخص تقريبي از پس بار بطن چپ ميباشد.
•كاربرد اصلي آزمايش سطح پپتيد B ناترويوتيك(BNP)،در تشخيص وجود نارسايي قلبي است.
نكته:شايع ترين علت نارسايي قلبي،بيماري شريان كرونر(CAD)است.
جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت دکترهادی زاده، وابسته به بهترین مرکز قلب وعروق وواریس اصفهان (زیرعنوان بهترین متخصص قلب و عروق وواریس اصفهان) مراجعه نمایید.

آدرس کلینیک


اصفهان، خیابان شمس آبادی، مجتمع پزشکی
قمرالدوله، طبقه 3 (آسانسور دارد)
031-32242165
031-32242164
0913-8991980
info@doctorhadizadeh.ir

اطلاعات تماس

 اینستاگرام:instagram.com/varisdarmann

تلگرام: drhadizadeh
دیگر وب سایتها:
Untitled 1
    Untitled 2
 
 
 
 
  •