علل سنکوپ
قسمت دوم:

علل سنکوپ چیست وچه عللی دارد؟
درقسمت قبلی به تعریف سنکوپ پرداختیم.
همچنین بیان کردیم که علل مختلفی ممکنست باعث ایجادسنکوپ شود.
درقسمت قبلی ، به چندعلت مهم مربوط به سنکوپ پرداختیم .
واینک ادامه مطلب:

3. سنکوپ قلبی:
مشکلات قلبی نیزمی توانندباعث ایجادسنکوپ شوند.
سنکوپ قلبی، خطرناکترین نوع سنکوپ است.

سنکوپ قلبی، مکانیسمهای مختلفی داردازجمله: با برادی کاردی:
اختلال در عملکرد گره سینوسی (شامل سندرم برادی کاردی / تاکی کاردی) ؛
نقض هدایت دهلیزی - بطنی.
با تاکی کاردی:
تاکی کاردی های فوق بطنی

تاکی کاردی های بطنی

سنکوپ همراه بامشکلات ساختاری قلب:
علل مختلف ساختاری می توانندباعث سنکوپ شوند.
تنگی آئورت ، انفارکتوس حاد میوکارد / ایسکمی ، کاردیومیوپاتی هیپرتروفیک ازجمله این بیماریهاست.
تومورهای قلبی (میکسوم دهلیزی ، تومورهای دیگر) ، بیماری پریکارد / تامپوناد هم ازسایرموارداست.
ناهنجاری های مادرزادی عروق کرونر ، عملکرد نادرست دریچه مصنوعی نیزدراین دسته قابل ذکرمی باشند.

اختلال عملکرد قلبی ریوی و تغییر وضعیت عروق بزرگ که باعث سنکوپ می شوندشامل مواردزیراست:
آمبولی ریوی ، تشریح حاد آئورت ، فشار خون ریوی.

4- اشکال دیگر از دست دادن هوشیاری کوتاه مدت

برخی از اشکال صرع با از دست دادن کنترل طبیعی حرکت منجر به سقوط شخص می شود. تشنج های تونیک ، کلونیک و آتونیک را می توان به عنوان اولیه و ثانویه طبقه بندی کرد.
دربرخی اشکال صرع ، بیمار وضعیت عمودی فعال ، نشسته یا ایستاده را حفظ می کند.
( تشنج های صرعی جزئی یا در صورت عدم صرع) .


از دست دادن هوشیاری روانشناختی دو حالت دارد:
یکی ازانها شبیه حملات صرعی (تشنج غیر صرعی روانشناختی) است .
گاهی بدون حرکات تشنجی مشخص ، بیشتر شبیه غش ( غش روانشناختی) است.

حمله ایسکمیک گذرا و سندرم سرقت ساب کلاوین با علائم عصبی کانونی همراه است. خونریزی زیر عنکبوتیه ممکن است با کاهش هوشیاری مختصر همراه باشد .
اما علامت مشخصه این خونریزی ، سردرد حاد و ناگهانی است.
در نوع سیانوتیک تشنج عاطفی- تنفسی ، آپنه بازدم مکانیسم اصلی است.
برعکس ، تشنج عاطفی- تنفسی به اصطلاح کم رنگ در کودکان ، یک اختلال تنفسی اولیه نیست. ،
این تشنج خود را به عنوان سنکوپ رفلکس بازدارنده قلب نشان می دهد. تفاوتهای اصلی بین سنکوپ و اختلالاتی که می توان آن را با سنکوپ اشتباه گرفت هم بسیارمهم است.

نکات دیگر :

سنکوپ رفلکسی و فشار خون ارتواستاتیک سنکوپ وازوواگال درشرایط ویژه رخ می دهند. این سنکوپهابه احتمال زیاد وقتی ایجاد می شوند که یک محرک شدید از درد ، ترس یا ایستادن طولانی درکار باشد.
این نوع سنکوپ باعلایم پیشرونده معمولی همراه است ( رنگ پریدگی یا حالت تهوع و....) . اگر سنکوپ بلافاصله پس از فعال شدن عوامل محرک خاص ایجاد شود ، احتمالاً ضعف رفلکس موقعیتی را نشان می دهد.
گاهی ضعف در حفظ فشار خون ارتواستاتیک را می توان قطعی دانست .
این درصورتی استکه سنکوپ در هنگام ایستادن وجود داشته باشد.

آدرس کلینیک


اصفهان، خیابان شمس آبادی، مجتمع پزشکی
قمرالدوله، طبقه 3 (آسانسور دارد)
031-32242165
031-32242164
0913-8991980
info@doctorhadizadeh.ir

اطلاعات تماس

 اینستاگرام:instagram.com/varisdarmann

تلگرام: drhadizadeh
دیگر وب سایتها:
Untitled 1
    Untitled 2
 
 
 
 
  •