تشخیص:
در اکثر بیماران لمس دقیق نبض ها و سمع صداهای شریانی، موضع تنگی یا انسداد را به آسانی مشخص می نماید.
وجود سردی، تغییر رنگ و تغییرات تروفیک میزان ایسکمی را روشن می کند. با انجام تست های سه گانه می توان درجه ایسکمی و گردش خون کولاترال را ارزیابی کرد. در حالی که بیمار به پشت خوابیده است پای او را با زاویه ۴۵درجه بالا می‌آورند. در این حالت رنگ سطح کف پا در اشخاص سالم قرمز است و پیدایش رنگ پریدگی نشانی از نقصان گردش خون است. هر گاه تنها بعد از حرکات ورزشی قوزک رنگ پریدگی عارض شود گردش خون نقصان شدیدی نخواهد داشت. سپس به بیمار دستور داده می شود فورا برخیزد و در حال نشسته با پاهای آویزان قرار گیرد و در این حالت زمان برافروختن پاها و پرشدن وریدها مورد توجه قرار می‌گیرد. برافروختگی باید فوری باشد و وریدها باید ظرف ۱۰ثانیه پرشوند. برافروختگی و پرشدن وریدها اگر به ترتیب بیش از ۲۰ و ۳۰ ثانیه به تأخیر افتد دلیل ایسکمی شدید عضو و عدم کفایت گردش خون کولاترال است. این تست ها باید در یک اتاق گرم انجام شود تا اسپاسم عروق بوجود نیاید. وجود واریکوزیته در پاها نیز زمان پرشدن وریدی را بی اعتبار می‌کند. استفاده از سرعت سنج دوپلر Doppler وvelocitometer برای اندازه گیری فشار سیستولیک شرائین پشت پایی و شرائین تی بیال خلفی با کاربرد کیسه فشار هوا ابتدا در موضع ران وسپس در موضع قوزک خصوصا برای تشخیص و پیگیری بیماری انسدادی و تعیین محل انسداد مفید است (فشار شرائین پایی باید مساوی یا زیادتر از فشار شریان بازویی باشد). هر گاه این فشار کمتر از ۳۰ میلی متر جیوه باشد ایسکمی شدید در کار خواهد بود و غالبا گانگرن بوجود خواهد آمد. در موارد تردید، حساس ترین تست اندازه‌گیری‌ فشار سیستولی شرائین پایی بوسیله سرعت سنج دوپلر قبل و بعد از ورزش است. در بیمارانی که فشار مذکور معادل فشار شریان بازویی باشد پس از حرکات ورزشی برای مدت بیش از ۳۰ ثانیه در حال سقوط باقی می ماند. وجود یا فقدان کلسیفیکاسیون در عکس رادیولوژی اندام ها معمولا بی معنی است. در صورتی که عمل جراحی در نظر باشد لازم است از طریق ائورتوگرافی موضع و وسعت ضایعه تنگ کننده و گردش خون کولاترال معین نمود.بیماری عرق محطیطی.لنگیدن پا
لنگیدن متناوب ممکن است در کم خونی شدید، بیماری وریدی و سندروم مک اردل (Mcardle) نیز دیده شود. این عوارض به راحتی از ارتریوسکلروز مسدود کننده تشخیص داده می شوند زیرا در آنها نبض های شریانی وجود دارد. درد اورام مفاصل ممکن است به طرف ران یا پشت ساق انتشار داشته باشد لیکن در حال استراحت هم موجود است و معمولا در اثر ورزش عضلانی شدت نمی یابد. درد آمبولی شریانی مانند علائم ایسکمی ناشی از ارتریوسکلروز تدریجی و مبهم نیست. در برخی بیماران دچار درد دیسک کمری، کانال نخاعی یا سندرم دم اسب ممکن است درد تنها بهنگام ورزش و حرکت ایجاد گردد. همچنین اسپاسم عروق ممکن است آنقدر شدید که نبض های اندام حس نشود.
ادامه دارد........

 

آدرس کلینیک


اصفهان، خیابان شمس آبادی، مجتمع پزشکی
قمرالدوله، طبقه 3 (آسانسور دارد)
031-32242165
031-32242164
0913-8991980
info@doctorhadizadeh.ir

اطلاعات تماس

 اینستاگرام:instagram.com/varisdarmann

تلگرام: drhadizadeh
دیگر وب سایتها:
Untitled 1
    Untitled 2
 
 
 
 
  •