هرگاه در فرد مبتلا به ضایعه انسدادی نبض های زیر منطقه انسداد قابل لمس باشند هنگام ورزش این نبض ها از بین می رود و همین کیفیت غالبا یک تست ارزنده تشخيصی بشمار می رود. دومین اقدام در آزمایش بیمار گوش دادن مسیر آئورت و شرائین محیطی با استتوسکپ است. وجود یک صدای سیستولی یا صدای مداوم معمولا ناشی از انسداد یا تنگی در منطقه قبل از صدا است. وجود یک صدای مداوم نشانی از آنست که فشار دیاستولی در ناحیه زیر دست انسداد بسیار پایین است و گردش خون کولاترال کافی نیست.                    بیماری عروق محیطی پا
آزمایش بیمار ممکن است علائم ایسکمی را نیز نشان دهد. در ناحیه زیر دست انسداد غالبا عضو سردتر از ناحیه بالای انسداد یا ناحیه قرینه عضو دیگر است. گرمی اندام با رنگ طبیعی همراه با فقدان نبض دلیل آنست که گردش خون کولاترال در حد کفایت است. عضو مبتلا ممکن است دچار تغییرات رنگ باشد. رنگ پریدگی ناشی از کاهش شدید گردش خون،سیانور ناشی از عدم وجود گردش خون و اکسیژن کافی وrubor به صورت یک قرمزی مایل به آبی و با ثبات ناشی از آسیب مربوط به انوکسمی کاپیلرها و ونولهای جلدی است. تغییرات تروفیک نیز ممکن است دیده شود:نسج زیر جلدی پف آلود و ضخیم می شود. پوست خشک، اتروفیک، براق و کشیده و فاقد مو است. ناخن های پا سخت، شکننده، ضخیم، دارای خطوط برجسته و تغییر شکل است. زخم بدون درد وگانگرن نشانه ایسکمی شدید موضع است. زخم های ایسکمیک انگشتان پا و گاه زخمهای قدامی و جانبی قسمت پایین ساق پا معمولا دردناک و حساس هستند.
بیماری منفرد ائورتوایلیک یا بیماری leriche تصویری مشخص دارد لنگیدن متناوب با موضع درد پایین کمر، کفل، رانها یا عضلات پشت ساق پا ممکن است وجود داشته باشد. اتروفی کلی اندام‌های تحتانی و رنگ پریدگی ساقها و پاها از یافته های شایع است. دیگر تغییرات تروفیک معمولا وجود ندارند و اگر وجود داشته باشد غالبا وجود همزمان بیماری رانی_پوپلیته نیز در کار است. در اندام های فوقانی ممکن است هیپرتانسیون وجود داشته باشد. ناتوانی جنسی هم به عنوان یک علامت مورد تاکید قرار گرفته لیکن چندان شایع نیست. کلیه نبض های ساق پا معمولا وجود ندارند لیکن در صورتی که گردش کولاترال خوب باشد یا تنگی بصورت نسبی باشد ممکن است نبض های رانی بشکل ضعیف لمس شوند. یک سوفل سیستولیک غالبا در مسیر شرائین رانی یا در پایین شکم شنیده می شود.
جهت کسب اطلاعات بیشتر ، به سایت دکترهادی زاده، وابسته به بهترین کلینیک قلب وعروق اصفهان(زیرعنوان بهترین متخصص قلب وعروق اصفهان) مراجعه نمایید.
ادامه دارد.......

 

آدرس کلینیک


اصفهان، خیابان شمس آبادی، مجتمع پزشکی
قمرالدوله، طبقه 3 (آسانسور دارد)
031-32242165
031-32242164
0913-8991980
info@doctorhadizadeh.ir

اطلاعات تماس

 اینستاگرام:instagram.com/varisdarmann

تلگرام: drhadizadeh
دیگر وب سایتها:
Untitled 1
    Untitled 2
 
 
 
 
  •