گردش خون و عوارض مهم قلب و عروق

 

 قلب انسان چگونه کار می کند؟
 قلب راست
 قلب راست شامل دهلیزراست وبطن راست استکه خون را از بدن دریافت کرده و سپس از طریق شرایین ریوی به طرف شش ها پمپ می کنند. آنجا خون تازه اکسیژن دار ازریه ها  گرفته و دی اکسیدکربن را پس میدهد.
 قلب چپ:
قلب چپ شامل دهلیزچپ وبطن چپ است که خون تازه اکسیژن دار را از ششها دریافت نموده سپس آن را از طریق شریان های بزرگ به سوی بدن می فرستد.
 قلب و گردش جریان خون
 هر عضوی از بدن انسان وقتی می تواند اعمال خود را به درستی انجام دهد که جریان گردش خون به طور صحیح و پیوسته در آن اعمال گردد و خون مورد احتیاج خود را دریافت دارد.
 خون تازه اکسیژن و مواد غذایی و انرژی لازم را به نسوج می رساند سپس اکسیددو کربن و سایر مواد زائد را از جریان خون خارج میکند. جریان خون در بدن به وسیله عروق خونی در یک سیستم گردشی و بسته انجام می‌گیرد.
 قلب همانندیک تلمبه خون را در بدن می گرداند قلب شامل چهار اتاقک است که هر کدام فقط در یک جهت از طریق دریچه هایی خون را پمپ می کنند.
 در هر ضربان قلب و انقباض، قلب خون را به طرف جلو به درون شرایین می‌راند این شرایین بزرگ به تدریج به شاخه‌های متعدد و کوچکتر تقسیم می گرد ند به طوری که در انتها به صورت یک شبکه عروقی میکروسکوپی خون لازم را به همه اعضای بدن می‌رساند.
 سپس این جریان خون در شبکه های وریدی کوچکی می ریزد که به تدریج به شاخه های بزرگتر تبدیل می گردد و در انتها توسط ورید ها یا سیاهرگ های بزرگ بار دیگر به قلب بر می گردند.
 خون از شریانهای های بزرگ هنگامی واردقلب می‌شود که در مرحله استراحت یعنی بین دو انقباض است انقباض قلب را سیستول، مرحله بعد در حقیقت مرحله استراحت قلب را دیاستول گویندو به این سیستم کامل، سیستم جریان خون و سیستم گردش قلبی و عروقی می گویند.
 در طرف راست قلب خون تیره که از جریان گردش خون بدن واردقلب می گردد به طرف ریه هاپمپ می شود در نتیجه درریه هااکسیژن وارد خون شده و به رنگ روشن همانند خون شریانی تبدیل و به طرف حفره چپ قلب برمی گردد. در هر طرف قلب یک محفظه جمع کننده با دیواره های نازک وجود دارد که به آن دهلیز می گویند. دهلیز ها خون را وارد حفره ضخیم‌تر با جدار عضلانی محکم‌تری وارد می‌کنند که به آن بطن می گویند. در ضمن دیواره قلب از عضلات مخصوصی که به آن میوکارد می‌گویند تشکیل شده است. همانند هر نسج زنده بدن انسان میوکارد یا عضله مخصوص قلب نیز خود احتیاج به جریان خون دائم دارد که این خون تازه محتوی اکسیژن و انرژی از طریق شرایین به آن منتقل می گردد که آنها را شرایین کرنر می‌گویند
ادامه مبحث رادرمقالات بعدی پی می گیریم.

جهت کسب اطلاعات کاملتر می توانید باتلفنهای کلینیک فوق تخصصی دکتر هادی زاده
    ۵و ۳۲۲۴۲۱۶۴     _     ۰۳۱
تماس گرفته ویااطلاعات لازم رااز طریق آدرسهای زیر بدست آورید:
Www.doctorhadizadeh.ir

Www.doctorhadizade.com

Www.varisiran.ir

Www.varisesfahan.ir

https://instagram.com/_u/dr.mahmoudhadizadeh

https://t.me/drhadizadeh

آدرس کلینیک


اصفهان، خیابان شمس آبادی، مجتمع پزشکی
قمرالدوله، طبقه 3 (آسانسور دارد)
031-32242165
031-32242164
0913-8991980
info@doctorhadizadeh.ir

اطلاعات تماس

 اینستاگرام:instagram.com/varisdarmann

تلگرام: drhadizadeh
دیگر وب سایتها:
Untitled 1
    Untitled 2
 
 
 
 
  •