نکته ای که آپتودیت ۲۰۲۰ برای استفاده از ماسک دربرابرکروناویروس(cronavirus) صورت طبق توصیه سازمان بهداشت جهانی شرح می دهد؛

استفاده از ماسک بدون داشتن علائم تنفسی دربرابرکروناویروس(ویروس کرونا)cronavirus نیاز نیست. حتی اگه کووید ۱۹ در منطقه شایع باشد؛ ماسک اهمیت دیگر راه های کنترل عفونت کروناویروس(ویروس کرونا)cronavirus را کاهش نمی دهد و باعث افزایش هزینه می شود.
فقط افرادی که از نزدیک با فرد مشکوک به کرونا در تماس هستند و یا از بیمارمبتلابه کروناویروس(ویروس کرونا)cronavirus محافظت می کنند، نیاز به استفاده از ماسک صورت فیت شده دارند.

It notes that for people without respiratory symptoms, wearing a medical mask in the community is not required, even if COVID-19 is prevalent in the area; wearing a mask does not decrease the importance of other general measures to prevent infection, and it may result in unnecessary cost and supply problems [48]

Individuals who are caring for patients with suspected or documented COVID-19 at home, however, should wear a tightly fitting medical mask when in the same room as that patient


در واقع اگراستفاده ازماسک لازم باشد، استفاده از ماسک ساده به دلیل بزرگ بودن ویروس کرونا کافی است اما فراموش نکنید ماسک صورت همه چیز نیست. چیزی که در درجه اول اهمیت دارد و بار ها ذکر شده است، شستشوی مداوم دست ها است.

آپتودیت ۲۰۲۰ در بخش دیگری می گوید :

افرادی که مشکوک به ویروس کرونا هستند، باید از ماسک پزشکی برای عدم انتشار ترشحات تنفسی استفاده کنند.

Individuals with suspected infection in the community should be advised to wear a medical mask to containtheirrespiratory secretions and seek medical attention

کرنا

در واقع اگر‌ بخواهیم نتیجه بگیریم، استفاده از ماسک ساده برای افراد عادی و ماسک پزشکی ضد ویروس برای افراد مشکوک و مبتلا، توصیه آپتودیت است اما رعایت جانب احتیاط بر همگان لازم است

آپتودیت ۲۰۲۰ اینگونه راه های کاهش احتمال انتقال عفونت را شرح می دهد:

The WHO advises general measures to reduce transmission of infection, including diligent hand washing, respiratory hygiene, and avoiding close contact with live or dead animals and ill individuals

وسواس شدید در شستشوی دست هارعایت بهداشت تنفسی نظیر استفاده از ماسک فقط درمواقع لازم وخودداری از تماس نزدیک با حیوان ویا انسان مبتلا شده که موارد فوق به کنترل ودرمان کروناویروس ،(ویروس کرونا) cronavirus کمک شایانی خواهد کرد.

باز هم شستشوی دست ها با تاکید فراوان در صدر لیست !


آدرس کلینیک


اصفهان، خیابان شمس آبادی، مجتمع پزشکی
قمرالدوله، طبقه 3 (آسانسور دارد)
031-32242165
031-32242164
0913-8991980
info@doctorhadizadeh.ir

اطلاعات تماس

 اینستاگرام:instagram.com/varisdarmann

تلگرام: drhadizadeh
دیگر وب سایتها:
Untitled 1
    Untitled 2
 
 
 
 
  •