سنکوپ :

سنکوپ که دراصطلاح به آن غش کردن می گویند ، علل مختلفی دارد.
این حالت ، یک مشکل نسبتاشایع است .
سنکوپ به ازدست دادن هوشیاری وحالت کلی بدن است که بطورخودبخودی ودرمدت کوتاهی، به حالت طبیعی برگردد.
بایددقت کنیم تاسنکوپ راازحالت سرگیجه ویاگیجی افتراق دهیم.
درچندمقاله، به علل مختلف سنکوپ و روشهای درمان آن می پردازیم.

طبقه بندی انواع سنکوپ (غش کردن):

1. سنکوپ رفلکسی( انتقال دهنده عصبی)
( وازوواگال):

سنکوپ وازوواگال ارتوستاتیک:این نوع سنکوپ بیشتر در حالت ایستاده رخ می دهد.
اینحالت کمتر در حالت نشسته رخ می دهد. ؛

احساسی:
دراینحالت بروز احساسات شدیددربیمار، باعث ایجادسنکوپ می شود.
ترس ، درد (جسمی یا احشایی) ، هموفوبیا ،(ترس ازدیدن خون ).
ترس از دیدن ابزار پزشکی و....ازعلل مهم سنکوپ است.

وضعیتی:
هنگام ادرار کردنبا تحریک دستگاه گوارش (بلع ، دفع مدفوع) .
هنگام سرفه ، عطسه یاپس از اعمال جسمی

سندرم سینوس کاروتید.

اشکال غیرمعمول (بدون پیش سازها و / یا عوامل واضح و / یا تظاهرات غیرمعمول).

2. غش کردن با افت فشار خون ارتوستاتیک

باید در نظر داشت که افت فشار خون می تواند در هنگام انجام فعالیت بدنی به دلیل انباشت وریدی رخ دهد.
بعد از خوردن غذا و استراحت طولانی مدت در رختخواب هم اینحالت می تواندایجاد شود.

گاهی افت فشار خون ارتوستاتیک مربوط به دارواست.
این روش، رایج ترین نوع ایجادسنکوپ ارتوستاتیک است.
در نتیجه استفاده از گشادکننده های عروق ، دیورتیک ها ، فنوتیازین ، داروهای ضد افسردگی.نیزممکنست غش کردن رخ دهد.

کمبود آب بدن:
همراه با خونریزی ، اسهال ، استفراغ.
نارسایی اعصاب خودکاربطوراولیه (افت فشار خون نوروژنیک ارتوستاتیک).
با نارسایی اتونوم(خودکار) واقعی ، آتروفی چند سیستم ، بیماری پارکینسون ، زوال عقل با اجسام لوئی.

نارسایی خود ایمنی ثانویه (افت فشار خون ارتوستیک نوروژنیک):
با دیابت شیرین ، آمیلوئیدوز ، صدمات نخاعی ، نوروپاتی اتونوم اتونوم.
همچنین نوروپاتی اتونوم پارانئوپلاستیک ، نارسایی کلیه هم می تواننداین مشکل راایجادکنند.

سنکوپ علل دیگری هم داردکه درمقاله بعدی ، به آن می پردازیم.

آدرس کلینیک


اصفهان، خیابان شمس آبادی، مجتمع پزشکی
قمرالدوله، طبقه 3 (آسانسور دارد)
031-32242165
031-32242164
0913-8991980
info@doctorhadizadeh.ir

اطلاعات تماس

 اینستاگرام:instagram.com/varisdarmann

تلگرام: drhadizadeh
دیگر وب سایتها:
Untitled 1
    Untitled 2
 
 
 
 
  •