پاتوفیزیولوژی بیماری عروق محیطی:

علائم و آثار بالینی ناشی از نرسیدن اکسیژن کافی به بافت‌های زیر دست منطقه انسداد در اثر کمی گردش خون یا فشار خون در این منطقه بهنگام استراحت یا ورزش است. برای آنکه کاهش گردش خون بهنگام استراحت موجب ناراحتی نگردد لازم است ۷۰ تا ۹۰ درصد مقطع رگ گرفتگي پیدا کرده باشد لیکن بهنگام حرکت و فعالیت ورزشی یک گرفتگی ۶۰ درصد ممکن است برای ایجاد علائم کافی باشد. میزان تنگی بحرانی شریان که باعث کاهش گردش یا فشار خون می شود تابع سرعت گردش خون و در نتیجه تابع مقاومت محیطی عروق است. از این قرار طول منطقه تنگی اثر کمتری از این نظر دارد. عواملی که روی مقاومت محیطی اثر دارد ذیلا مورد بحث قرار گرفته اند. در بیمارانی که تنها هنگام ورزش دچار علائم ایسکمی می‌گردند ممکن است گردش خون عضلات پشت ساق پا به هنگام استراحت در حد کفایت باشد. معهذا در همین افراد به هنگام ورزش ممکن است جریان خون در منطقه متوقف یا بیش از حد معمول کند شود. در حقیقت کاهش گردش خون منطقه زیر انسداد خود سبب می شود که انقباض عضله به هنگام ورزش با فشار بیشتری بر روی شریان باعث بسته شدن یا تنگی بیشتر شریان گردد. همچنين در صورتی که عروق ناحیه زیر دست اتساع کامل پیدا کنند (هیپرمی واکنشی) باز هم گردش خون در آنها خیلی کمتر از طرف سالم خواهد بود.

پاتولوژی بیماری عروق محیطی
هر چند در ایجاد مقاومت محیطی یک سیستم، کلیه عروق آن سیستم دخالت دارند لیکن ارتریولها و اسفنکتر های پیش کاپیلری در ايجاد این مقاومت اهمیت بیشتری دارند. مقاومت عروق از یک طرف تابع فعالیت رفلکسی سیستم سمپاتیک و از طرف دیگر تابع متابولیت های متسع کننده عروق است که بطور موضعی تشکیل می‌شوند. فعالیت سیستم سمپاتیک در اثر عواملی چون سرما ممکن است برای عضو دچار ایسکمی زیان آور باشد. از بین بردن این فعالیت انقباضی در یک اندام انتهای باعث اتساع عروق آن اندام می‌شود. عروق عضلات مخطط نیز در اثر فعالیت سمپاتیک تحت تاثیر قرار می گیرند لیکن این است بهنگام حرکات ورزشی عضله بسیار محدود است زیرا در این هنگام عضله به تولید متابولیت های متسع کننده عروق می‌پردازد. تغذیه مناطق زیر دست ناحیه تنگی یا انسداد معمولا از راه عروق کولاترال تأمین می شود. اکثر این عروق کولاترال بطور طبیعی و قبل از بروز ضایعات مسدود کننده وجود دارند لیکن تا زمان پیدایش قابل توجه مورد استفاده قرار نمی‌گیرند تعدادی از عروق کولاترال نیز بعد از انسداد حاد شریان بوجود می‌آیند و بلاخره تعدادی دیگر تدریجاً ظرف ماه‌های بعد از انسداد تشکیل می‌شوند. در مورد واکنش پذیری عروق کولاترال در انسان اطلاعات زیادی در دست نیست اما در حیوانات انجام حرکات ورزشی و بالا رفتن فشار سیستمیک باعث کاهش مقاومت عروق کولاترال می شود و بر اثر کاهش فشار خون سیستمیک موجب افزایش مقاومت کولاترال می‌گردد. در انسان نیز بالا رفتن فشار خون سیستمیک باعث افزایش گردش خون در عروق کولاترال می‌شود.
جهت کسب اطلاعات بیشتر ، به سایت دکترهادی زاده، وابسته به بهترین کلینیک قلب وعروق اصفهان(زیرعنوان بهترین متخصص قلب وعروق اصفهان) مراجعه نمایید.
ادامه دارد.....

 

آدرس کلینیک


اصفهان، خیابان شمس آبادی، مجتمع پزشکی
قمرالدوله، طبقه 3 (آسانسور دارد)
031-32242165
031-32242164
0913-8991980
info@doctorhadizadeh.ir

اطلاعات تماس

 اینستاگرام:instagram.com/varisdarmann

تلگرام: drhadizadeh
دیگر وب سایتها:
Untitled 1
    Untitled 2
 
 
 
 
  •