( تپش های بی ضرر قلب )

تعدادی ازتپشهای قلب، بی ضررهستندکه درزیربه مهمترین نوع آن اشاره می کنیم:
تپش قلب از نوع سینوسی:
این نوع ضربان و تپش قلب وقتی است که ضربان قلب طبیعی است ولی تندترازحالت معمول است.
به عنوان مثال: در تمرین های ورزشی- هیجان ها -خونریزی- کم خونی و حاملگی این نوع تپش قلب عادی و بی خطر است.
_ ضربان قلب نابجا یا اکتوپیک:
این نوع تپش قلب یکی از شایع‌ترین انواع ضربان غیرطبیعی می باشدکه در این وضع احساس یک ضربه به جدار قفسه سینه شده یا احساس توقف ناگهانی یک ضربان می گردد با این وجود ممکن است نوع احساس جلب توجه نکرده و شخص از وضع خود اطلاع نداشته باشد اکثر آنها که دچار این حالت می گردد به علت مصرف چای یا قهوه غلیظ و زیاد و شراب و مشروبات الکلی ناراحتی آشکار می‌شود.
ظهور یک جریان الکتریکی که موجب ضربان نابجا می گردد از محلی خارج از محل طبیعی تنظیم کننده قلب است ممکن است در دهلیز یا در گروه A-V یا و-آ یا در بطن باشد بنابراین ضربان به نام همین محل نامیده می شود که آن را با نوار الکتروکاردیوگرام می‌توان مشخص نمود.
ایجاد این ضربان نابجا یا اکتوپیک زودتر از زمان مورد انتظار آغاز می‌گردد در گذشته اعتقاد داشتند که این ضربان ها می تواند خطرناک باشد امروزه وجود این ضربان ها را یک نوع اختلال کم اهمیت تلقی می کنند.
ادامه دارد.....

ضربان قلب

آدرس کلینیک


اصفهان، خیابان شمس آبادی، مجتمع پزشکی
قمرالدوله، طبقه 3 (آسانسور دارد)
031-32242165
031-32242164
0913-8991980
info@doctorhadizadeh.ir

اطلاعات تماس

 اینستاگرام:instagram.com/varisdarmann

تلگرام: drhadizadeh
دیگر وب سایتها:
Untitled 1
    Untitled 2
 
 
 
 
  •