تظاهرات بالینی
شایع ترین علت ارتریوسکلروز مسدود کننده همان لنگیدن متناوب است باینصورت که نرسیدن خون کافی به عضلات مشروب شونده از انشعابات زیر دست منطقه تنگی به هنگام حرکت و فعالیت ورزشی باعث ایجاد دردهای کرامپ، احساس فشردگی، بی حسی و سستی یا خستگی شدید این دسته عضلات می‌گردد. میزان فعالیت ورزشی که باعث ایجاد درد می شود برای هر بیمار نسبتا ثابت است و این درد به محض استراحت از بین می رود. در معدودی از بیماران ادامه حرکت و راه رفتن ممکن است باعث از بین رفتن درد شود که در این حالت شاید از بین رفتن درد ناشی از کند کردن بلااراده سرعت راه رفتن باشد. لنگیدن متناوب در اثر گرفتگی عضلات پشت ساق پا شایعتر است زیرا ابتلای انسدادی شریانی رانی بسیار شایع است. معهذا در گرفتگی های مناطق بالاتر نظیر منطقه ائورتوایلیک نیز این عضلات بهنگام راه رفتن مجبورند بیشترین کار را انجام دهند. پیدایش درد در لگن، کفل، ران و پا نیز امکان پذیر است. بهرحال موضع بروز علائم مشخص کننده وجود ضایعه انسدادی در سطحی بالاتر است.
آرتریوسکلروز


یکی از دیگر علائم مهم بیماری انسدادی شریان بروز درد بهنگام استراحت است. این درد هنگام استراحت نشانه وخیمی است و از این مسئله حکایت می کند که حتی گردش خون برای تأمین مختصر نیاز غذایی پوست هم کافی نیست. درد مذکور ممکنست محدود به یک یا چند انگشت پا باشد لیکن اکثر اوقات توزیعی در منطقه پوشش جوراب دارد. همین کیفیت توزیع کافیست که دریابیم درد مذکور ناشی از یک نوریت نیست. درد هنگام استراحت شبها شدت و تا اندازه ای در اثر سرد کردن پا یا قرار دادن پا دل وضعیت پائین بهبود پیدا می کند.
دیگر علائم ارتریوسکلروز مسدود کننده شامل سردی، بی‌حسی، پارستزی و تغییرات رنگ عضو مبتلا است.
در آزمایش بیمار دچار لنگیدن متناوب مشاهده می شود که نبض های شریانی در منطقه زیر دست ناحیه ابتلا ضعیف شده‌اند یا وجود ندارند.نبض پشت پایی ممکنست به بطور مادرزاد در بیش از ۱۰ درصد افراد وجود نداشته باشد و نبض تی بیال خلفی در ۲درصد افراد و این هر دو نبض در ۵/۰ درصد افراد وجود ندارد.

 

آدرس کلینیک


اصفهان، خیابان شمس آبادی، مجتمع پزشکی
قمرالدوله، طبقه 3 (آسانسور دارد)
031-32242165
031-32242164
0913-8991980
info@doctorhadizadeh.ir

اطلاعات تماس

 اینستاگرام:instagram.com/varisdarmann

تلگرام: drhadizadeh
دیگر وب سایتها:
Untitled 1
    Untitled 2
 
 
 
 
  •