اثرات پرتوهابرقلب:
مرکزقلب وعروق ودرمان واریس اصفهان(تلفن32242164_031)باهدف ارتقا دانش بیماران محترم مبتلابه بیماریهای قلب وعروق ونیزبیماران مبتلابه واریس، مقالات متعددی رادراختیارخوانندگان محترم مبتلابه واریس که بدنبال درمان واریس یادرمان سایربیماریهاهستندقرارمی دهد.
دراین سلسله مقالات ، مباحثی درمورداثرات پرتوهاواشعه xبرقلب وسایرقسمتهای بدن تقدیم شماعزیزان می شود.
از زمانی که رادیوم کشف شد، پرتو درمانی (استفاده ازاشعه ایکس)(اشعهx)در درمان بیماران سرطانی تاثیرات عمیقی بجا گذاشته است. گزارش ارائه شده گوناگون باعث شناخته شدن آسیب حاصله از پرتوهای مگاولتاژ به قلب و پریکارد گردید. اگر چه شایع ترین این عوارض اشعه ایکس(اشعه x) قلبی عروقی پریکارد می باشد، لکن انواع مختلفی از سندرم های بالینی در اثر پرتو درمانی مشاهده شده اند.
ریسک فاکتور ها
عواملی که در بروز قلب ناشی از اشعه دخالت دارند شامل مقدار اشعه مصرفی، سرعت تجویز، حجمی از قلب که در معرض اشعه قرار گرفته است، و استفاده توام از شیمی درمانی می گردند. تجویز قسمت عمده اشعه به ناحیه قدامی قفسه سینه نیز با درصد عوارض بالاتری توام می باشد. بنظر نمی رسد وجود بیماری زمینه ای قلبی زمینه ساز آسیب ناشی از اشعه به قلب باشد.
پاتوژنز
خرگوش سفید نیوزیلندی بهترین مدل حیوانی برای بررسی اثرات پرتوهای یون زا و آنتراسیکلین ها بر روی قلب بوده است. واکنش بافت طبیعی قلب به اشعه را می توان به اشکال حاد، متوسط، و مزمن تقسیم فعال می باشد. در حالیکه واکنش حاد، منعکس کننده آسیب به سلول‌های در حال تقسیم آهسته هستند حاصل می گردند.
پاتوژنز فیبروز میوکارد بدلیل آسیب به سلول‌های آندوتلیال مویرگها در اثر اشعه و ایسکمی حاصل از آن که منجر به آسیب و نهایتاً فیبروز می گردد دانسته شده است. قرار گرفتن پریکارد و دیواره عضلانی بطن راست در قسمت قدامی قفسه سینه بیانگر شیوع بیشتر گرفتاری این اعضا به توسط تغییرات فیبروتیک ناشی از اشعه در مواردی که حجم بیشتر اشعه وارده به ناحیه قدامی قفسه سینه بوده است، می باشد.
ادامه دارد......

آدرس کلینیک


اصفهان، خیابان شمس آبادی، مجتمع پزشکی
قمرالدوله، طبقه 3 (آسانسور دارد)
031-32242165
031-32242164
0913-8991980
info@doctorhadizadeh.ir

اطلاعات تماس

 اینستاگرام:instagram.com/varisdarmann

تلگرام: drhadizadeh
دیگر وب سایتها:
Untitled 1
    Untitled 2
 
 
 
 
  •