آرتریت سپتیک:(آرتریت عفونی)
قسمت دوم:
در نوزادان علاوه بر استافیلوکوک طلایی استرپتوکوک های گروه b اشرشیاکولی کاندیدیا آلبیکنس سویه هایی از نایسریاها پنوموکوک و باسیلهای گرم منفی هم باعث ایجاد بیماری می شوند.
در سنین ۴۵-۱۵ سالگی در کسانی که شرکای جنسی متعدد دارند، نایسریاگنوره می تواند شایعترین علت آرتریت سپتیک باشد. در سندرم عفونت گنوکوکی منتشر همراه با ضایعات پوستی درگیری مفاصل به صورت تنوسینوویت است که در چند مفصل دیده می شود‌. (پلی آرتریت) و سپس در یک مفصل بصورت منوآرتریت سپتیک متمرکز میشود . این فرم بالینی در زنان ۴ برابر مردان است(بخصوص در زمان قاعدگی) در بیمارانی که پروتز مفصلی دارند استافیلوکوک ها (طلایی و اپیدرمیس) استرپتوکوک ها و باسیلهای گرم منفی روده ای عامل ایجاد بیماری می باشند.
تشخیص بر اساس آسپیراسیوس مستقیم مایع مفصلی است که با ارزش درمانی هم دارد و باید در هر بیماری که شک به عفونت مفصلی وجود دارد انجام شود . اگر آسپیراسوس جنبه درمانی داشته باشد مایع مفصل باید به طور کامل بدون تغییر محل سوزن (جلوگیری از آسیب به سینوویوم) تخلیخ شود.
مشخصات مایع مفصلی در این بیماران به قرار زیر است:
۱-مایع مفصل غلیظ و چرکی است و ویسکوزیته آن کاهش یافته است.
۲-تعداد گلبول های سفید بیشتر از. ۴۰/۰۰۰ در میلی متر مکعب است و بیش از۷۵ درصد آنها پلی مرفونوکلئر است.
۳-در ۳۵ تا ۶۵ درصد موارد اسمیر مایع مفصل مثبت است.
۴-کشت مایع مفصل،(counterimmunoelectrophoresis) CIE به تشخیص ارگانیسم کمک می کنند.
۵-کشت خون ۲۰-۱۰ درصد موارد مثبت است‌.
رادیوگرافی در اوایل بیماری افزایش فاصله مفصلی را که به دلیل وجود مایع است نشان می دهد و حدود ۱۴-۱۰ روز تخریب مفصل و یا استئومیلیت همراه را نشان خواهد داد. اسکن ایزوتوپ با تکنتیوم ۹۹m به ویژه در اوایل بیماری کمک کننده است به خصوص زمانی که رادیوگرافی ساده نرمال است. اسکن ایزوتوپ با گالیوم ۶۷ وایندیوم۱۱۱ بسیار حساس تر است. رادیو گرافی و اسکن ایزوتوپ هیچ کدام برای تشخیص اختصاصی نیست. سی تی اسکن و ام آر آی در تشخیص آرتریت سپتیک کمک کننده نیستند ولی در ارزیابی عفونت ستون فقرات ارزش دارند.

جهت کسب اطلاعات کاملتر می توانید باتلفنهای کلینیک قلب وعروق اصفهان (کلینیک واریس اصفهان وفوق تخصصی قلب وعروق) دکتر هادی زاده (۵ و ۳۲۲۴۲۱۶۴ _ ۰۳۱
تماس بگیرید،
یا عبارت @nobattt رادرتلگرام سرچ کنید.

آدرس کلینیک


اصفهان، خیابان شمس آبادی، مجتمع پزشکی
قمرالدوله، طبقه 3 (آسانسور دارد)
031-32242165
031-32242164
0913-8991980
info@doctorhadizadeh.ir

اطلاعات تماس

 اینستاگرام:instagram.com/varisdarmann

تلگرام: drhadizadeh
دیگر وب سایتها:
Untitled 1
    Untitled 2
 
 
 
 
  •