آنژیوگرافی وکاتتریزاسیون قلب:

در هنگام کاتتریزاسیون قلبی معمولی معمولاً آنژیوگرافی نیز انجام میشود برای ونتریکولوگرافی جپ ماده حاجب داخل حفره بطن چپ تزریق میگردد و فیلم برداری سینه آنژیوگرافیک با سرعت ۳۰ تا ۶۰ تصویر در ثانیه انجام می گردد کسر جهشی به صورت کسری از حجم انتهای دیاستولی که درزمان سیستول تلمبه می شود اندازه گرفته می شود در بیمار مبتلا به نارسایی میترال درجه رگورژیتاسیون(بازگشت وپس زدن خون) به سادگی با یک معیار مثبت یک تا مثبت ۴ سنجیده می شود در بیماری شریان های کرونری قالب اختلالات انقباضی سگمانی وجود دارند و می توان آنها را با شاخص های محلی مختلفی از کارکرد بطن چپ اندازه گیری نمود آنژیوگرافی ریشه آئورت امکان ارزیابی شدت نارسایی آئورت و تزریق ماده حاجب به داخل بطن راست امکان ارزیابی دریچه تریکوسپید را فراهم می نماید می توان برای کشف آمبولی های ریه آنژیوگرافی ریوی نیز انجام داد.
عوارض جانبی آنژیوگرافی قلبی شامل اثر اینوتروپ منفی به علت اتصال کلسیم با ماده حاجب و اثر افزایش دهنده حجم داخل عروقی ناشی از هیپراسمولاریته ماده حاجب می باشد اثر مهارکنندگی میوکارد ماده حاجب چندان شکل ساز نیستند. مگر اینکه عملکرد بطنی به شدت مختل شده باشد در این بیماران می توان با استفاده از ماده حاجب غیر یونیزه و متصل نشونده به کلسیم از خطر ونتریکولوگرافی چپ کاست.
سینه آنژیوگرافی کرونری با تزریق یک ماده حاجب به صورت انتخابی در مدخل شریان کرونری اصلی راست یا چپ انجام می شود. درجه انسداد شریان کرونری در نماهای متعددی بااندازه‌گیری درصد تنگی شریان کرونری در منطقه یا مناطق جنگی یا با تعیین درصد سطح تنگی با استفاده از اندازه گیری های ویدیو دانسیتومتری تعیین می گردد و وجود محل عروق کولترال در رابطه با تنگی نسبی کامل شریان مسدود کرونری نیز تعیین می شود. در بیماران بدون تنگی یا با تنگی مختصر اما با سابقه درد قفسه سینه میتوان آرگونوین را داخل وریدی تزریق کرد تا اسپاسم شریان های کرونری ایجاد شده و سپس با آنژیوگرافی ثبت گردد توصیف موارد کاربرد روش ها و خطرات روش‌های تشخیصی جدیدتر مربوط به کاتتریزاسیون و آنژیوگرافی مانند آنژیوپلاستی کرونری، بیوپسی آندو میوکاردی، والووتومی با بالن و مطالعات الکتروفیزیولوژیک از حوصله این مقدمه کوتاه خارج بوده و می توان آنها را در مراجع مربوط یافت.

 

 

 

آنژیوگرافی کاتتریزاسیون

آدرس کلینیک


اصفهان، خیابان شمس آبادی، مجتمع پزشکی
قمرالدوله، طبقه 3 (آسانسور دارد)
031-32242165
031-32242164
0913-8991980
info@doctorhadizadeh.ir

اطلاعات تماس

 اینستاگرام:instagram.com/varisdarmann

تلگرام: drhadizadeh
دیگر وب سایتها:
Untitled 1
    Untitled 2
 
 
 
 
  •