ارتباط واریس با فشار خون:

ارتباط واریس با بیماریهای مختلف را در مقاله قبلی تاحدودی به بحث گذاشتیم .
نکات مختلفی در مقاله قبلی در این زمینه بیان نمودیم.
دراینجاقصدداریم به ادامه بحث درین قسمت بپردازیم .
همانگونه که در مقاله قبلی اشاره شد واریس بسیارپرعارضه است.
مطالب متنوعی ازبهترین متخصص واریس اصفهان دراین زمینه بیان شد.
در بسیاری از بیماران مبتلا به واریس پرفشاری خون نیز دیده می شود.

 

ارتباط واریس با فشار خون

علت

علت آن است که هم فشار خون بالا و هم واریس دارای شیوع بالایی می باشند .
از طرف دیگر هر دوی این بیماری ها با افزایش سن بیشتر می‌شوند.
بنابراین اگر بیمار مبتلا به پرفشاری خون اگر بیمار به سنین پیری برسدمشکلات بیشترمی شود.
احتمال ایجاد نارسایی وریدی و واریس از یک سو و فشارخون از سوی دیگر افزایش پیدا میکند. همچنین در بسیاری از حالتهای دیگر نیز فشار خون بالا و واریس به صورت توام دیده می شوند. مثلاً در بیماران مبتلا به چاقی احتمال ایجاد هر دوی این بیماری ها افزایش پیدا میکند.

چاقی


در بیمارانی که اضافه وزن و چاقی دارندفشار خون آنان بالا میرود .
همچنین احتمال ایجاد واریس در این بیماران افزایش پیدا می‌کند.
همچنین بیماری هایی که ممکن است باعث هر دوی این بیماری ها شوند نیزبیشتردیده می شوند.
بیماری های سیستمیک نیز قابل ذکر می باشند.
به عنوان نمونه بیماری های کلیوی و نارسایی کلیه ممکن است مهم باشند.

لخته

نارسایی کلیه می تواند هم باعث ایجاد پرفشاری خون شوند و هم زمینه ساز ایجاد لخته‌های خونی شوند.
لخته های خونی  اگر ایجاد شوند به نوبه خود می توانند سبب ایجاد نارسایی وریدی و واریس شوند .
برخی مقالات ارتباط مستقیمی بین بیماری های کلیوی و واریس نشان داده اند .
لیکن تعداد دیگری از مقالات ارتباط ایندو را یک رابطه غیر مستقیم می شمارند

رابطه مستقیم؟

در این زمینه که آیا بیماری های کلیوی می توانند به طور مستقیم  نارسایی وریدی شوند.
  یا به طور غیر مستقیم این کار را انجام میدهند نکات زیادی می توان بیان نمود.
در مقالات دکتر هادی زاده بهترین متخصص واریس ایران بهترین متخصص واریس اصفهان در این زمینه صحبت های فراوانی شده است .
به هر حال آنچه که اشاره کردیم دلیل بر آن است که فشار خون بالا  و نارسایی های وریدی مرتبطند.
ایندو در بسیاری از بیماران به طور توأم و همزمان دیده می شوند.
بنابراین در همه موارد نمی توان آنها را علت یا معلول یکدیگر در نظر گرفت .

فشارخون

بسیاری از بیماران مبتلا به واریس در مورد ارتباط واریس با فشار خون بالا سوال می پرسند.
پاسخ این است که ارتباطاتی در مورد این بیماری ها وجود دارد که در ادامه این مقاله به آنها می پردازیم.
بیان کامل درمطالب بهترین متخصص واریس اصفهان است.
آنچه که قابل ذکر و توجه می باشد آن است که گاهی فشار خون بالا باعث ایجاد ادم شده باشد. دراینموردبایستی حتماً تشخیص داده شود .
چرا که در این موارد اگر به بیمار داده شود درمان خطا می رود.

عوارض

همانگونه که می دانیم فشارخون بالا با بسیاری از بیماری ها در ارتباط می باشد.
مثلاً ممکن است که فشار خون بالا اگر به حد بحرانی برسد باعث پارگی عروق شود.
پاره شدن عروق در هر قسمت از بدن که اتفاق افتاد ممکن است عوارض خاص خود را ایجاد نماید.
اگر پارگی عروق در چشم اتفاق افتاد عوارض چشمی بعدی خود را نشان می دهد.
در حالی که پارگی عروق مغزی می‌تواند باعث خونریزی مغزی شود.

خونریزی


خونریزی مغزی عموماً باعث ایجاد سکته مغزی می شود.
شدت سکته مغزی بستگی به میزان خونریزی اتفاق افتاده و محل خونریزی دارد.
همچنین درمان هایی که برای این بیماران انجام میشود در باقی ماندن عوارض ناشی از سکته مغزی موثر میباشند .
بنابراین بیماران مبتلا به پرفشاری خون اگر دچار سکته مغزی شوند خطرات خاص خود را به همراه خواهد داشت.
  یکی از آنها می باشد ورم ناشی از سکته های مغزی  است.
این ورم گاهی در در این بیماران قابل مشاهده می باشد.

سکته

این که با چه مکانیسمی سکته های مغزی می توانند باعث ورم شوند.
در سایت دکتر هادی زاده بهترین متخصص واریس اصفهان بهترین متخصص واریس ایران در اختیار شما می‌باشد.

اگر با یک بیمار مبتلا به سکته مغزی مواجه شدیم انتظار دیدن ورم پا  بیهوده نمی باشد .
در واقع ممکن است این بیماران به انواع عوارض دچار شوند.

ادم


  یکی از آنها ورم وایجادادم می باشد.

ادم این بیماران نیز مانند سایر بیماری های سیستمیک گوده گذار می باشد.
از طرفی ادم شدید خود می توانند باعث ایجاد عوارض بعدی از جمله ایسکمی اندام میشود. بنابراین ارتباط بین واریس و فشار خون بالا یک ارتباط چند وجهی می باشد .

 

ورم

غالباً این دو بیماری به جای آنکه به عنوان علت یکدیگر شناخته شوند  در یک بیمار به صورت همزمان دیده می شوند.
در مورد ارتباط واریس با فشار خون بالا می توانیدمطالب تکمیلی را در سایت بهترین متخصص واریس اصفهان بهترین متخصص واریس ایران جستجو نمایید .

آدرس کلینیک


اصفهان، خیابان شمس آبادی، مجتمع پزشکی
قمرالدوله، طبقه 3 (آسانسور دارد)
031-32242165
031-32242164
0913-8991980
info@doctorhadizadeh.ir

اطلاعات تماس

 اینستاگرام:instagram.com/varisdarmann

تلگرام: drhadizadeh
دیگر وب سایتها:
Untitled 1
    Untitled 2
 
 
 
 
  •